Tuesday, January 15, 2013

Mesyuarat kabinet dalam air

Pada tahun 2009, Menteri-menteri kerajaan Maldives mengadakan mesyuarat kabinet di dalam air bagi mengetengahkan kesan pemanasan global terhadap Laut Hindi yang memberi kesan terhadap negara. Kedudukan Maldives kira-kira 2.1 meter (7 kaki) dari paras laut, dan kerajaan berkata mereka harus bersedia untuk dihapuskan jika paras air semakin meningkat.

Mesyuarat kabinet dalam air
Mesyuarat kabinet dalam air
Mesyuarat kabinet dalam air
Mesyuarat kabinet dalam air
Mesyuarat kabinet dalam air

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...