Friday, February 8, 2013

Propaganda Korea Utara terhadap Amerika

Gambar-gambar propaganda ini menunjukkan betapa takutnya Korea Utara terhadap negara asing terutamanya Amerika Syarikat. Pihak Amerika digambarkan melakukan kezaliman terhadap etnik Korea dengan menyeksa dan membunuh sesuka hati tidak mengira kanak-kanak mahupun wanita. Sehingga ke hari ini, kanak-kanak yang bersekolah di Korea Utara akan diasuh untuk terus membenci mereka

Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika
Propaganda Korea Utara terhadap Amerika

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...