Tuesday, October 23, 2012

Muay Thai Orang Utan

Terdapat suatu persembahan yang berjaya menarik perhatian pelancong ke Taman Safari Thailand iaitu persembahan Muay Thai Orang Utan. Persembahan ini berjalan selama 30 minit.

Dua ekor orang utan telah dilatih untuk menewaskan antara satu sama lain. Ketika orang utan tersebut bertarung dan memukul antara satu sama lain, penonton hanya bersorak gembira. Aksi yang dilakukan oleh orang utan tersebut semuanya telah diatur dan sekadar lakonan. Para aktivis mengecam persembahan tersebut dan mengatakan ianya adalah penderaan kepada haiwan.

Pemerintah Thailand telah mengharamkan persembahan Muay Thai Orang Utan pada tahun 2004 tetapi ianya masih tetap diteruskan.

Tomoi Orang Utan

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...